4. ČÍSLO / DUBEN 2009
Nezaměstnanost v moravských krajích
Tempo růstu nezaměstnanosti se v březnu mírně přibrzdilo, i přesto je však současná úroveň nejvyšší od února 2007. Na Moravě vykazoval v měsíci březnu nejvyšší nezaměstnanost Moravskoslezský kraj, kde činila míra nezaměstnanosti 11,1%, Olomoucký kraj zaznamenal míru nezaměstnanosti 10,5% a Jihomoravský 9,4%. Nejnižší mírou nezaměstnanosti za měsíc březen se může pyšnit Zlínský kraj s 8,7%.
Lidé se spokojí i s prací pod úrovní jejich kvalifikace
Krize, rostoucí nezaměstnanost a dramaticky se snižující počet volných míst jsou důvody, které nutí Čechy k tomu, aby slevili z podmínek, za jakých jsou ochotni nastoupit do práce. Skoro 80% uchazečů je ochotných dělat práci, která je méně kvalifikovaná. Lidé, kteří se ucházejí o pozice s vyšší kvalifikací, jsou ochotni dojíždět i do vzdálenějších měst. Firmy proto mají možnost většího výběru vhodných zaměstnanců.
Poptávka po firemních školkách stoupá
Firemní školky, které by vyřešily problém, kam umístit dítě po návratu rodiče do práce, u nás stále nejsou v tak hojném počtu jako ve světě. Hlavním důvodem je to, že provoz těchto školek by v Česku byl velmi nákladný a řada zaměstnavatelů tvrdí, že je to zbytečnost. Ve státních mateřských školkách je však díky babyboomu kritický nedostatek míst.
Jsou Češi počítačově gramotní?
Státní instituce začínají podporovat mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti. Statistika ECDL (European Computer Driving Licence) ukazuje, že Češi si nejvíce věří při práci s textovými editory, obavy mají naopak s využíváním databází. Pro každého uchazeče o práci může být tento certifikát určitým prostředkem ke zvýšení jejich hodnoty na trhu práce.
Novinky z oblasti personalistiky
PRAGMA představuje
Ing. Lucie Plesková
Pozice: Personální konzultantka
Věk: 26
Znamení: Lev
Zájmy: historie, literatura, esoterika, zvířata
Zážitek roku: dovolená v Madridu
Plány: zlepšení španělského jazyka, svatba
Protikrizové plány „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“
Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří v rámci programů Evropského sociálního fondu podniky, které se ocitly ve složité ekonomické situaci. Součástí tohoto plánu jsou také projekty vzdělávání zaměstnanců – „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“
„Školení je šance“ je výzva realizovaná formou grantových projektů, na které je vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč a projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009. Na projekt „Vzdělávejte se!“, do kterého se mohou zaměstnavatelé zapojit na úřadech práce, je vyčleněno 1,5 mld. Kč a jedná se o formu poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na odborný rozvoj zaměstnanců. Více informací najdete na www.mpsv.cz.
Konec recese příští rok?
Podle skupiny G20 se světová ekonomika dostane z recese koncem příštího roku, čemuž má napomoci podpora bankovního sektoru, vyšší státní výdaje a peníze od Mezinárodního měnového fondu.
Statistické okénko
Aktuální míra nezaměstnanosti v ČR: 7,7 %
Průměrná hrubá mzda za IV. čtvrtletí 2008: 25 381  Kč
Aktuální počet CV v DTB Pragma: 34 040 kandidátů
Přírůstek nově registrovaných kandidátů v DTB Pragma za 03/2009: 817 kandidátů
Seznam všech čísel zpravodaje ZDE!