Jak napsat životopis

Co je cílem životopisu

Zaslání životopisu je prvním krokem k získání pracovní pozice, o kterou máte zájem. Na základě něj druhá strana posuzuje, zda splňujete základní požadavky na obsazovanou pozici a jevíte se jako vhodný kandidát a rozhoduje se zda Vás pozve k osobnímu pohovoru.

Životopis by měl tedy zaujmout a vzbudit v potenciálním zaměstnavateli dojem, že Vy jste tím nejvhodnějším kandidátem. Zároveň by však měl pravdivě zachytit všechny důležité údaje a informace.

Forma životopisu

Životopis by měl být:

  • Napsaný na počítači nebo psacím stroji.
  • Strukturovaný (graficky přehledně vystihnout hlavní body a fakta).
  • Gramaticky a jazykově správně.
  • Stručný (v rozsahu strany A4).


Obsah životopisu


Váš životopis by měl obsahovat tyto základní části:

Průvodní dopis


  • Ke každému životopisu by měl být připojen průvodní (motivační) dopis.
  • V něm můžete uvést, o jakou pozici máte zájem, co je důvodem Vašeho zájmu a proč by druhá strana měla posuzovat Váš životopis v souvislosti s danou pozicí.
  • Také by měl obsahovat veškeré kontakty na Vás.


Zasílání životopisu


Potřebujete poradit?

Napište nám nebo vyplňte kontaktní formulář.