Jak napsat životopis

Co je cílem životopisu

Zaslání životopisu je prvním krokem k získání pracovní pozice, o kterou máte zájem.

Na základě něj druhá strana posuzuje, zda splňujete základní požadavky na obsazovanou pozici a jevíte se jako vhodný kandidát a rozhoduje se zda Vás pozve k osobnímu pohovoru.

Životopis by měl tedy zaujmout a vzbudit v potenciálním zaměstnavateli dojem, že Vy jste tím nejvhodnějším kandidátem. Zároveň by však měl pravdivě zachytit všechny důležité údaje a informace.

Forma životopisu

Životopis by měl být:

 • Napsaný na počítači nebo psacím stroji
 • Strukturovaný (graficky přehledně vystihnout hlavní body a fakta)
 • Gramaticky a jazykově správně
 • Stručný (v rozsahu strany A4)

Obsah životopisu

Váš životopis by měl obsahovat tyto základní části:

1. Osobní údaje

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Rodinný stav
 • Telefonní kontakt (mobilní telefon, pevná linka)
 • E-mailová adresa

2. Praxe

 • Přehled praxe by měl být sestupný.
 • Jako první tedy napište Vaše poslední zaměstnání.
 • Vždy také uvádějte časové rozmezí Vašeho působení na jednotlivých místech, název firmy, obor činnosti, název pozice.
 • Stručně náplň práce.

3. Vzdělání

 • V životopise by mělo být uvedeno Vaše vzdělání, které následovalo po dokončení základní školy.
 • Nejvhodnější je seřadit je od nejvyššího dosaženého (VŠ, VOŠ, SŠ, SOŠ, OU) s uvedením časového rozmezí, názvu školy a studijního oboru.
 • Je vhodné zde také uvést přehled absolvovaných kurzů a školení.

4. Znalosti a dovednosti

 • Jazykové znalosti (úroveň znalosti jednotlivých jazyků).
 • Znalost práce na PC (uvedení znalosti konkrétních programů a úrovně jejich zvládnutí).
 • Řidičský průkaz (skupina/y).
 • Další znalosti a dovednosti související s Vaší praxí.

5. Zájmy

Způsob trávení volného času.

6. Souhlas

 • Součástí životopisu by měl být i souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění:
 • „Souhlasím se zpracováním údajů ze svého životopisu v personální agentuře Pragma za účelem zprostředkování zaměstnání, a to až do odvolání.“

Průvodní dopis

 • Ke každému životopisu by měl být připojen průvodní (motivační) dopis.
 • V něm můžete uvést, o jakou pozici máte zájem, co je důvodem Vašeho zájmu a proč by druhá strana měla posuzovat Váš životopis v souvislosti s danou pozicí.
 • Také by měl obsahovat veškeré kontakty na Vás.

Zasílání životopisu

E-mailem

 • Životopis zasílejte nejlépe e-mailem jako přílohu v dokumentu Word nebo jiném textovém editoru.
 • Pokud životopis obsahuje fotografii, měla by být v malém rozlišení.

Poštou

 • Personálním agenturám zasílejte životopis klasickou poštou jen v případě, že nemáte přístup k internetu.
 • Pokud životopis obsahuje také fotografii – měla by být aktuální, malého formátu (OP, pas) a podepsaná.
Potřebujete poradit?
Napište nám nebo vyplňte kontaktní formulář.